© Copyright 2016/Psychoterapia GliwiceDesigned by Aleksandra Dłużak
 
Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut, pierwsza sesja jest spotkaniem konsultacyjnym, na dwóch kolejnych sesjach pracujemy nad kontrakt terapeutycznym.
Kontrakt czyli umowa ustna między mną a Klientem gdzie obydwie strony świadom uczestniczą w jego zawieraniu, obejmuje:
         - czas trwania psychoterapii,
 - formy pracy terapeutycznej,
 - cele terapii,
 - miejsce sesji,
 - częstotliwość i długość spotkań,
 - warunki odwoływania sesji,
 - wysokość i formy opłat,
 - sposoby komunikowania się pomiędzy sesjami.
CENNIK
Konsultacja psychologiczna (50 min) - 100 zł                      
Sesja psychoterapeutyczna indywidualna/ dorosłych /młodzieży
(50 min) - 100zł      
Sesja psychterapeutyczna pary (75 min) - 150 zł
Indywidualny program rozwojowy dla pary -  750 zł   
 
Oferuje również wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.
        Raz na kwartał prowadzę bezpłatne, Dni otwarte psychoterapii.