terapeuta, psycholog Mariusz Dłużak, gabinet psychoterapii Gliwice

  Jestem psychologiem i terapeutą TSR, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ​z powodzeniem praktykowanej w wielu obszarach wparcia psychologicznego.

  W terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) punktem wyjścia jest przekonanie, że pacjent ma kompetencje, by rozwiązać swoje problemy. Terapeuta zaś jest tylko swoistym narzędziem, dzięki któremu Klient osiąga cel.

   Rozmowa ma skłaniać Klienta do szukania rozwiązań problemu, do wykorzystywania jego mocnych stron, by dać sobie radę z trudnościami.

 

 

   Ze względu na charakter takiej terapii określana jest jako krótkoterminowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

Liczba spotkań w ramach tej terapii zależy od indywidualnego przypadku, aczkolwiek zazwyczaj zamyka się w dziesięciu sesjach.

  Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach ma charakter krótkoterminowy i znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach, w tym przy uzależnieniach, zaburzeniach psychicznych czy traumach. 

 

TSR jest pomocna, gdy pacjent:

 • ma problemy ze swoim zdrowiem psychicznym (stany depresyjne, nerwice itp.);

 • ma trudności w utrzymaniu poprawnych relacji w małżeństwie czy związku partnerskim;

 • ma trudności w wychowywaniu potomstwa;

 • przeżywa silny stres spowodowany np. utratą bliskiej osoby, utratą pracy, kryzysem w związku, wypadkiem czy długotrwałą chorobą;

 • jest uzależniony lub współuzależniony (alkoholnarkotyki, hazard);

 • doświadcza bulimii czy anoreksji;

 • jest ofiarą przemocy, np. przemocy domowej;

 • jest sprawcą przemocy.

 

 

   Jestem również mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych w Sądach Okręgowych w Gliwicach, Katowicach, Częstochowie oraz Bielsku-Białej oraz mediatorem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Optimus Mediator".       Prowadzę mediacje w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych jak również mediacje pozasądowe umowne.

 

W Gliwicach prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par

oraz mediacje.

 

Telefon:           +48 698 716 885

                                    Adres email:     mariusz.dluzak@me.com

Dodatkowe kursy i szkolenia:

 • 2013-2014 Staż rozwojowy w nurcie psychoterapii Gestalt | ITG, Kraków

 • 2014-2015 Szkoła trenerów umiejętności psycho-społecznych | Metrum, Katowice

 • 2017 Nonviolent Communication | Filomata, Gliwice

 • 2017 MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction | Chorzów

 • 2017 Międzynarodowy certyfikat Practitioner Points of You® | Poznań

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - kurs zaawansowany | STSR, Wrocław

 • 2017 Racjonalna Terapia Zachowań | Pracownia RTZ, Kraków

 • 2017 ABC psychoterapii poznawczo-behawioralnej | Salvate, Kraków

 • 2017 Psychologia | WSB, Chorzów

 • 2018 Konstelacje archetypowe | Bennewicz Instytut Kognitywistyki, Częstochowa

 • 2018 Praca z parą w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu | Centrum PSR, Rybnik

 • 2018 Kontakt długoterminowy w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu | Centrum PSR, Rybnik

 • 2018 Praca z osobą po traumie w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu | Centrum Rozwiązań, Toruń

 • 2018 Praca z grupą w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu | Centrum PSR, Rybnik

 • 2018 Racjonalna Terapia Zachowań - kurs zaawansowany | Pracownia RTZ, Kraków

 • 2018 Praca z obrazem- kurs zaawansowany | Off Words, Warszawa