psychoterapeuta Gliwice, gabinet psychoterapii, psycholog

       Jestem psychoterapeutką Gestalt, nurtu terapii humanistyczno-egzystencjalnej, terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Trenerem procesu grupowego.

  Ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie,

nr dyplomu 39/2018/ZSPG akredytowanym przez EAP  (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii)  i EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt),

szkolenie TSR, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu, posiadającego rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). 

 

       Dodatkowe kursy i szkolenia :

  • konferencja ''Zbudować przymierze… Relacja terapeutyczna w pracy z rodzinami i parami '' SWPS w Katowicach,

  • staż w Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic "Feniks" w Gliwicach,

  • konferencja naukowa ,,Debata pięciu szkół'' SWPS w Katowicach,

  • szkolenie z zakresu uzależnień w IPRI w Krakowie " ,,Trening kontaktu z osobą uzależnioną oraz współuzależnioną oraz motywowanie do terapii",

  • SWPS Katowice konferencja szkoleniowa ,,Znaczenie płci w procesie terapeutycznym",

  • PTPG Warszawa warsztat ,,Psychopatologia w ujęciu relacyjnym. Lęk napadowy",

  • Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów  ,,V Śląskie Warsztaty Psychoterapii",

  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Centrum Rozwiązań Toruń,

  • Psychopatologia w ujęciu relacyjnym. Psychoterapia Gestalt wobec lęku napadowego, PTPG Warszawa 

  • Terapia Gestalt par i związków intymnych, Instytut Treningu i Edukacji Gestalt, Rzeszów

 

 

  Psychoterapia, to metoda leczenia, dzięki której można odzyskać zdolność do rozwiązywania problemów i konfliktów, które są w istocie zjawiskiem naturalnym, bo są one wpisane w kondycje człowieka.

   Profesjonalnie prowadzona terapia pozwala odzyskać osobie utraconą zdolność do rozwiązywania pojawiających się w jego życiu trudności oraz nauczyć się nowych umiejętności, uwolnić potencjał potrzebny do przeprowadzenia procesu zmiany.  

     Pracując w gabinecie doświadczam sytuacji, która upewnia mnie każdorazowo, że atmosfera akceptacji i przestrzeni do wyrażania siebie, jest podstawą do podjęcia efektywnego procesu terapeutycznego.      

   Sesja terapeutyczna to spotkanie, w którym nadrzędny jest dialog i przyjęcie drugiej osoby ze wszystkimi trudnościami, które w procesie terapeutycznym są świadomie rozpoznawane i nazywane. 

   Już sama decyzja o przyjściu do gabinetu, jest krokiem w uznaniu ważności siebie i swoich potrzeb. Ta decyzja, prowadzi do podjęcia próby dotarcia z osobą do materiału, objętego wewnętrzną tajemnicą, która jest swoistego rodzaju wzorem przenoszonym w relacje. 

   Rozpoznanie tego wzoru, jest konieczne do tego, aby osoba będąca w terapii, mogła  go przekroczyć i wykonać działania, które pozwolą uwolnić się spod wpływu tego, co zostało tam zapisane. 

  W pracy z klientami kieruje się Kodeksem Etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii 

psychoterapia-polska.org/kodeks-etyczny-pfp 

oraz Kartą Praw Pacjenta Psychoterapii

gestalt-silesia.pl/single-post/2017/02/13/Karta-praw-pacjenta-psychoterapii. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie uczestnicząc w treningach i warsztatach dla psychoterapeutów oraz konferencjach naukowych.

     W Gliwicach prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych,

 terapię młodzieży oraz terapię par.

Telefon:           +48 606 577 304

Adres email:    gestaltsilesia@gmail.com