© Copyright 2016/Psychoterapia GliwiceDesigned by Aleksandra Dłużak
     Ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie,
nr dyplomu 39/2018/ZSPG akredytowanym przez EAP  (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii)  i EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt).
    Obecnie jestem również w trakcie szkolenia, do uzyskania stopnia terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu, który jako jeden z wiodących ośrodków szkoleniowych uzyskał rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). 

    W pracy z klientami kieruje się Kodeksem Etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii 

psychoterapia-polska.org/kodeks-etyczny-pfp 
oraz Kartą Praw Pacjenta Psychoterapii
gestalt-silesia.pl/single-post/2017/02/13/Karta-praw-pacjenta-psychoterapii- 
    Swoją pracę poddaję stałej superwizji.
Moim obecnym superwizorem jest Hanna Palich
http://www.gestalt-iipg.ceti.pl/hanna-pilch.html .
Poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie uczestnicząc w treningach i warsztatach dla psychoterapeutów oraz konferencjach naukowych.
       Dodatkowe kursy i szkolenia :
  • konferencja ''Zbudować przymierze… Relacja terapeutyczna w pracy z rodzinami i parami '' SWPS w Katowicach,
  • staż w Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic "Feniks" w Gliwicach,
  • konferencja naukowa ,,Debata pięciu szkół'' SWPS w Katowicach,
  • szkolenie z zakresu uzależnień w IPRI w Krakowie " ,,Trening kontaktu z osobą uzależnioną oraz współuzależnioną oraz motywowanie do terapii",
  • SWPS Katowice konferencja szkoleniowa ,,Znaczenie płci w procesie terapeutycznym",
  • PTPG Warszawa warsztat ,,Psychopatologia w ujęciu relacyjnym. Lęk napadowy",
  • Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów  ,,V Śląskie Warsztaty Psychoterapii".