top of page

Początek. Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii


Powody pójścia na terapię są różne, wiążą się z różnymi aspektami naszego życia, rodzina, praca, partner, dzieci, znajomi, ale mają wspólny mianownik. Jest nim relacja.

Znaczenie relacji w terapii Gestalt

W relacjach jesteśmy nieustannie, od narodzin w zależnej relacji z rodzicami, w miarę dorastania powoli wychodzimy z tej zależności, stajemy się bardziej samodzielni, nawiązujemy relacje z rówieśnikami, potem trwałe relacje przyjacielskie, dorosłość i relacje partnerskie, sami zostajemy rodzicami i znowu jesteśmy w relacji tyle, że tym razem zmieniamy pozycje. Teraz to my jesteśmy rodzicami naszych dzieci, historia zatacza koło.

Relacje to podstawa naszego funkcjonowania w świecie. Mają one różną dla nas wartość, jedne powierzchowne, z osobami spotkanymi przypadkowo i na moment, inne głębokie i długotrwałe. Jednym z rodzajów takiej relacji jest relacja terapeutyczna w ujęciu Gestalt. Relacja, w której czynnikiem leczącym jest kontakt i dialog.

Na czym polega relacja terapeutyczna

W gabinecie klient ma możliwość doświadczenia siebie w relacji, w której nie jest oceniany, ma przestrzeń do wyrażenia emocji, jest akceptowany, widziany, słuchany. Jest to miejsce, gdzie może się konfrontować ze swoimi trudnymi emocjami, lękiem, strachem, wstydem, odrazą, uczuciami jakie towarzyszą mu w życiu codziennym, w relacji z innymi, ale z jakiś powodów boi się ich wyrażać, może bojąc się oceny.

W relacji terapeutycznej otrzymuje informacje zwrotne, w żywym kontakcie z drugą osobą, terapeutą. To pozwala na uświadomienie sobie jak tym co robię, w jaki sposób się zachowuje wpływam na drugą osobą.

Paradoksalna teoria zmiany

Terapia Gestalt jest nastawiona właśnie na kontakt, integrację, to klient szuka możliwości wyboru. Kiedy wzrasta świadomość klienta, zwiększa się jego zaufanie do samego siebie, zaufanie do tego co czuje, widzi, słyszy i doświadcza. W terapii Gestalt funkcjonuje określenie "paradoksalnej teorii zmiany" bo tak naprawdę zmianą jest wzrost samoświadomości. A co za tym idzie akceptacja siebie i możliwość wyboru zachowania w relacji oraz odpowiedzialność za nie.


Ostatnie posty
Archiwum
Podążaj za nami
  • ikonka dialog
  • Instagram
  • Facebook Basic Square
bottom of page