Psychoterapia Gestalt jest uznawana, obok psychoterapii psychodynamicznej czy poznawczo-behawioralnej, za jeden z najbardziej charakterystycznych i najintensywniej rozwijających się współcześnie nurtów psychoterapeutycznych.
    Jej twórca – Fritz Perls, bazując na koncepcjach teoretycznych psychologii Gestalt, wyszedł z założenia, że każdy człowiek funkcjonuje zgodnie z zasadą homeostazy.
   Jeśli nie pozwalamy sobie na przeżywanie emocji, nie potrafimy ich zintegrować, nasz „system” nie jest w stanie osiągnąć równowagi.
  Zgodnie z założeniami terapii Gestalt, u podstaw wszelkich zaburzeń, stoją zakłócenia w procesie samoregulacji, stanowią one powtarzający się wzorzec postępowania, utrudniający lub wręcz uniemożliwiający dobre funkcjonowanie. 
  Proces terapeutyczny to praca nad poszerzeniem świadomości klienta prowadząca do zaistnienia zmiany.
      W pracy nad zmianą i poszerzeniem świadomości Klienta niezbędny jest element, który jest kluczowy w terapii Gestalt, a mianowicie dialog.
   Autentyczny dialog oznaczający słuchanie drugiej osoby z uwagą i szacunkiem dla innej rzeczywistości, nawet jeśli zaprzecza ona naszemu własnemu jej widzeniu.
   Oznacza relację, w której uczestnicy są w pełni zaangażowani i uczciwi, bez manipulacji i gier .
   W psychoterapii leczący jest kontakt z drugim człowiekiem, kontakt oparty na poczuciu bezpieczeństwa i obopólnym zaangażowaniu Klienta i psychoterapeuty.
   Zaistnienie określonego rodzaju więzi pomiędzy Klientem a psychoterapeutą, stanowi niezbędny warunek rozpoczęcia, trwania i zaistnienia zmian.
   Klient ma możliwość podjęcia terapii w takim przedziale czasowym i w takich warunkach, które będą sprzyjały indywidualnemu procesowi terapeutycznemu.
© Copyright 2016/Psychoterapia GliwiceDesigned by Aleksandra Dłużak