© Copyright 2016/Psychoterapia GliwiceDesigned by Aleksandra Dłużak

Psychoterapia Gestalt

Aleksandra Dłużak

                         

                

                                 

    Psychoterapia to moja pasja bo wierzę w człowieka, w jego potencjał, możliwości, zasoby do przeprowadzenia procesu zmiany.        Pracując w gabinecie doświadczam sytuacji, która upewnia mnie każdorazowo, że atmosfera akceptacji i przestrzeni do wyrażania siebie, jest podstawą do podjęcia efektywnego procesu terapeutycznego.      

   W moim rozumieniu sesja terapeutyczna to spotkanie, w którym nadrzędny jest dialog i przyjęcie drugiej osoby ze wszystkimi trudnościami, które w procesie terapeutycznym są świadomie rozpoznawane i nazywane. 

  Już sama decyzja o przyjściu do gabinetu, jest krokiem w uznaniu ważności siebie i swoich potrzeb. Ta decyzja, prowadzi do podjęcia próby dotarcia z klientem do materiału, objętego wewnętrzną tajemnicą, która jest swoistego rodzaju wzorem przenoszonym w relacje. Rozpoznanie tego wzoru, jest konieczne do tego, aby klient mógł go przekroczyć i wykonać działania, które pozwolą uwolnić się spod wpływu tego, co zostało tam zapisane. 

 W Gliwicach prowadzę terapię indywidualną dorosłych, terapię par, terapię młodzieży oraz Indywidualny Program rozwojowy dla Pary.

Zapraszam do gabinet
ul.Szobiszowicka 1,
Gliwice
tel: 606 577 304