© Copyright 2016/Psychoterapia GliwiceDesigned by Aleksandra Dłużak

Psychoterapia Gestalt

Aleksandra Dłużak

                         

                

                                 

    Psychoterapia to moja pasja bo wierzę w człowieka, w jego potencjał, możliwości, zasoby do przeprowadzenia procesu zmiany.        Pracując w gabinecie doświadczam sytuacji, która upewnia mnie każdorazowo, że atmosfera akceptacji i przestrzeni do wyrażania siebie, jest podstawą do podjęcia efektywnego procesu terapeutycznego.      

   W moim rozumieniu sesja terapeutyczna to spotkanie, w którym nadrzędny jest dialog i przyjęcie drugiej osoby ze wszystkimi trudnościami, które w procesie terapeutycznym są świadomie rozpoznawane i nazywane. 

  Już sama decyzja o przyjściu do gabinetu, jest krokiem w uznaniu ważności siebie i swoich potrzeb. Ta decyzja, prowadzi do podjęcia próby dotarcia z klientem do materiału, objętego wewnętrzną tajemnicą, która jest swoistego rodzaju wzorem przenoszonym w relacje. Rozpoznanie tego wzoru, jest konieczne do tego, aby klient mógł go przekroczyć i wykonać działania, które pozwolą uwolnić się spod wpływu tego, co zostało tam zapisane. 

 W Gliwicach prowadzę terapię indywidualną dorosłych, terapię par, terapię młodzieży oraz Indywidualny Program rozwojowy dla Pary.

Zacznij tam gdzie jestes, uzyj tego co masz, zrob to co mozesz.
Zapraszam do gabinet
ul.Szobiszowicka 1,
Gliwice
tel: 606 577 304