ALEKSANDRA DŁUŻAK

Psychoterapia i konsultacje psychologiczne. 

     Psychoterapia, to metoda leczenia, dzięki której można odzyskać zdolność do rozwiązywania problemów i konfliktów, które są w istocie zjawiskiem naturalnym, bo są one wpisane w kondycje człowieka.

   Umiejętnie i profesjonalnie prowadzona terapia pozwala odzyskać Klientowi utraconą zdolność do rozwiązywania pojawiających się w jego życiu trudności oraz nauczyć się nowych umiejętności, uwolnić tkwiący w nim potecjał do przeprowadzenia procesu zmiany. 

     Pracując z Klientem w gabinecie doświadczam sytuacji, która upewnia mnie każdorazowo, że atmosfera akceptacji i przestrzeni do wyrażania siebie, jest podstawą do podjęcia efektywnego procesu terapeutycznego.      

   Sesja terapeutyczna to spotkanie, w którym nadrzędny jest dialog i przyjęcie drugiej osoby ze wszystkimi trudnościami, które w procesie terapeutycznym są świadomie rozpoznawane i nazywane. 

   Już sama decyzja o przyjściu do gabinetu, jest krokiem w uznaniu ważności siebie i swoich potrzeb. Ta decyzja, prowadzi do podjęcia próby dotarcia z klientem do materiału, objętego wewnętrzną tajemnicą, która jest swoistego rodzaju wzorem przenoszonym w relacje.

   Rozpoznanie tego wzoru, jest konieczne do tego, aby klient mógł go przekroczyć i wykonać działania, które pozwolą uwolnić się spod wpływu tego, co zostało tam zapisane. 

W Gliwicach prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, terapię par, terapię młodzieży oraz Indywidualny Program rozwojowy dla Pary.

 

biały sofa
Zapraszam do gabinetu 
ul.Szobiszowicka 1,
Gliwice
tel: 606 577 304
© Copyright 2016/Psychoterapia GliwiceDesigned by Aleksandra Dłużak