top of page

Znając swój styl zachowania oraz styl zachowania partnera/-ki, możesz znacząco poprawić jakość Waszych rozmów, zacząć wspólnie pokonywać przeciwności losu i czerpać ze związku energię do działania. Istotne jest to, by mówić nie tyle w sposób najbardziej wygodny dla Ciebie, ale językiem najłatwiej rozumianym przez osobę, do której mówisz - zarówno na poziomie formy jak i treści.

 

W ramach "Treningu komunikacji dla par" otrzymujecie:

- dwie sesje wspólne - każda trwająca 90 min,

- dwie sesje indywidualne - każda trwająca 90 min,

- dwie diagnozy stylów zachowania wraz z opisami - każdy opis to 10-12 stron w formacie pdf.

 

Spotkanie pierwsze - sesja wspólna | 90 min.

Rozmawiamy na temat komunikacji partnerskiej w związku, omawiamy model DISC oraz każdy z czterech stylów - dominujący, inspirujący, stabilny i sumienny, jak również związane z nimi funkcjonowanie w stresie i zmęczeniu na poziomie dla nas naturalnym oraz adaptowanym, wynikającym z pełnionej roli lub kontekstu codziennego funkcjonowania. Po pierwszej sesji każdy z partnerów wypełnia online kwestionariusz MaxieDISC diagnozujący indywidualny styl zachowania w relacji.

Spotkanie drugie i trzecie - indywidualne sesje informacji zwrotnej | 2x 90 min.

W oparciu o przygotowaną informację zwrotną, która zawarta jest w opisie liczącym 10-12 stron rozmawiamy n/t wyznaczonych obszarów do pracy w relacji, a także:

- atrybutów w związku,

- mocnych stron,

- potencjalnych zagrożeń dla relacji,

- motywacji w związku,

- tego co przychodzi z łatwością,

- oraz czego się obawiamy.

Spotkanie czwarte - sesja wspólna | 90 min.

W ramach tej sesji dowiecie się jak wykorzystać wcześniejsze informacje do poprawy Waszej komunikacji w związku, jak wykorzystać silne strony relacji oraz unikać zagrożeń.

TRENING KOMUNIKACJI DLA PAR
To cykl czterech spotkań w gabinecie lub online oparty na modelu zachowań, który zakłada, że skuteczną komunikację w relacji możemy podzielić na cztery style. Styl zachowania obejmuje sposób w jaki mówicie do siebie, kłócicie się, dochodzicie do porozumienia po kłótni, na jakie informacje w czasie rozmowy zwracacie uwagę, itp...
 
Każdy styl możemy mierzyć, badać i efektywnie z niego korzystać.
W życiu posługujemy się 
najczęściej dwoma stylami zachowania, a jednocześnie każdy z nas ma swój jeden styl dominujący, który np. w sytuacji stresu i zmęczenia przejmuje kontrolę nad zachowaniem.
 
  

unnamed-1_edited.jpg
83405675_2879205738809619_4481952128910229504_n.jpg

Aleksandra Dłużak

Terapeutka par,

Psychoterapeutka Gestalt 

606 577 304

Mariusz Dłużak

Terapeuta par,

Psycholog, Mediator

698 716 885

bottom of page