top of page
psychoterapeuta Gliwice, gabinet psychoterapii, psycholog

Jestem psychoterapeutką Gestalt, nurtu terapii humanistyczno-egzystencjalnej, terapeutką Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), terapeutką par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego, trenerką procesu grupowego.
Ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie,
nr dyplomu 39/2018/ZSPG akredytowanym przez EAP  (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii)  i EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt), szkolenie TSR, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu, posiadającego rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). 

 
 

Psychoterapia, to metoda leczenia, dzięki której można odzyskać zdolność do rozwiązywania problemów i konfliktów, które są w istocie zjawiskiem naturalnym, bo są one wpisane w kondycje człowieka. Profesjonalnie prowadzona terapia pozwala odzyskać osobie utraconą zdolność do rozwiązywania pojawiających się w jego życiu trudności oraz nauczyć się nowych umiejętności, uwolnić potencjał potrzebny do przeprowadzenia procesu zmiany.  

Pracując w gabinecie doświadczam sytuacji, która upewnia mnie każdorazowo, że atmosfera akceptacji i przestrzeni do wyrażania siebie, jest podstawą do podjęcia efektywnego procesu terapeutycznego. Sesja terapeutyczna to spotkanie, w którym nadrzędny jest dialog i przyjęcie drugiej osoby ze wszystkimi trudnościami, które w procesie terapeutycznym są świadomie rozpoznawane i nazywane. 

Już sama decyzja o przyjściu do gabinetu, jest krokiem w uznaniu ważności siebie i swoich potrzeb. Ta decyzja, prowadzi do podjęcia próby dotarcia z osobą do materiału, objętego wewnętrzną tajemnicą, która jest swoistego rodzaju wzorem przenoszonym w relacje. 

Rozpoznanie tego wzoru, jest konieczne do tego, aby osoba będąca w terapii, mogła  go przekroczyć i wykonać działania, które pozwolą uwolnić się spod wpływu tego, co zostało tam zapisane. 

 

W pracy z klientami kieruje się Kodeksem Etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii 

psychoterapia-polska.org/kodeks-etyczny-pfp oraz Kartą Praw Pacjenta Psychoterapii

gestalt-silesia.pl/single-post/2017/02/13/Karta-praw-pacjenta-psychoterapii. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie uczestnicząc w treningach i warsztatach dla psychoterapeutów oraz konferencjach naukowych.

 

W Gliwicach prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych,

terapię par oraz terapię młodzieży.

Aleksandra Dłużak

Terapeutka par,

Psychoterapeutka Gestalt

606 577 304

       Dodatkowe kursy i szkolenia :

 

 • specjalistyczne szkolenie, "Praca z użyciem genogramu" Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU w Krakowie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,

 • szkolenie specjalistyczne „Terapia małżeństw i par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego",  Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im.prof. Marii Orwid, szkolenie posiada atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs specjalistyczny,

 • konferencja ''Zbudować przymierze… Relacja terapeutyczna w pracy z rodzinami i parami '' SWPS w Katowicach,

 • staż w Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic "Feniks" w Gliwicach,

 • konferencja naukowa ,,Debata pięciu szkół'' SWPS w Katowicach,

 • szkolenie z zakresu uzależnień w IPRI w Krakowie " ,,Trening kontaktu z osobą uzależnioną oraz współuzależnioną oraz motywowanie do terapii",

 • SWPS Katowice konferencja szkoleniowa ,,Znaczenie płci w procesie terapeutycznym",

 • PTPG Warszawa warsztat ,,Psychopatologia w ujęciu relacyjnym. Lęk napadowy",

 • Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów  ,,V Śląskie Warsztaty Psychoterapii",

 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Centrum Rozwiązań Toruń,

 • Psychopatologia w ujęciu relacyjnym. Psychoterapia Gestalt wobec lęku napadowego, PTPG Warszawa 

 • Terapia Gestalt par i związków intymnych, Instytut Treningu i Edukacji Gestalt, Rzeszów

 

 

bottom of page