top of page
83405675_2879205738809619_4481952128910229504_n.jpg

Aleksandra Dłużak

Psychoterapeutka Gestalt,

Terapeutka par

606 577 304


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
Na konsultację psychoterapeutyczną warto udać się, gdy czujemy potrzebę lepszego poznania mechanizmów jakie dominują w naszym zachowaniu i determinują tym samym sposób w jaki postrzegamy siebie, innych ludzi i otaczający nas świat. Czasem nie mamy świadomości, jak różne uwarunkowania wpływają na nasze zachowanie. Podczas rozmowy z psychoterapeutą możemy omówić wszelkie niepokojące nas kwestie. Jeśli sami nie jesteśmy pewni, czy istnieje taka potrzeba, to w ramach pierwszej konsultacji psychoterapeuta będzie w stanie stwierdzić, czy w naszym przypadku sprawdzi się psychoterapia. Psychoterapia indywidualna może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy.


DDA/DDD jeśli rozpoznajesz u siebie Syndrom DDD, czyli Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej,
Syndrom DDA, czyli Dorosłych Dzieci Alkoholików lub objawy współuzależnienia.
Nerwica jeżeli doświadczasz somatycznych objawów nerwicy.
Zaburzenia lękowe zauważasz symptomy lęku uogólnionego.
Depresja/Dystymia doświadczasz przewlekłego stanu obniżonego nastroju.
Emocje przeżywasz kryzys emocjonalny, masz poczucie braku kontroli nad własnym życiem i własnymi emocjami.
Samoocena doświadczasz poczucia niskiej wartości, problemów, z którymi sobie nie radzisz.
Związki/Relacje doświadczasz trudności ze zbudowaniem szczęśliwego związku, masz trudności w życiu rodzinnym.
Samotność jeśli doświadczasz izolacji, braku poczucia sensu życia, lęku, cierpisz nie potrafiąc określić przyczyn tego stanu.
Strata utraciłeś bliską osobę ( żałoba, rozwód, rozstanie ).
Praca czujesz, że praca nie przynosi Ci satysfakcji, towarzyszy Ci stres i poczucie wypalenia zawodowego.
Samorozwój zależy Ci na własnym rozwoju, chcesz poszerzać swoją świadomość, poprawić jakość swojego życia.

                                                     
     Umów się na wizytę konsultacyjną.

Podczas pierwszej, konsultacyjnej wizyty dookreślane są także oczekiwania i cel terapii – wówczas można także zastanowić się, który z nurtów przyniesie największe korzyści, biorąc pod uwagę założenia przyszłej psychoterapii. Coraz częstszym podejście jest integracja nurtów psychoterapii i dostosowanie procesu terapii oraz dominującego podejścia psychoterapeutycznego do aktualnego etapu procesu terapii oraz trudności pacjenta. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny i można wówczas szerzej porozmawiać o wątpliwościach jeszcze przed rozpoczęciem terapii.

Czas trwania terapii.
Jeśli przychodzimy z trudnościami w relacjach interpersonalnych i komunikacji – czasami wystarczy kilka sesji.
Przy terapii zaburzeń psychosomatycznych lub zaburzeń osobowości – od kilku miesięcy do dwóch, trzech lat.
Pierwsze efekty przy wystarczającej motywacji można zaobserwować po kilku spotkaniach, a utrwalenie zmiany ma miejsce w relacji, której budowanie trwa zwykle kilka miesięcy. Bardzo ważna w procesie terapeutycznym jest stałość i regularność wizyt - sesje zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min. Stałość sesji i dostępność psychoterapeuty to niezbędne warunki w procesie  budowania zaufania, które jest fundamentem poczucia bezpieczeństwa i odbudowania poczucia sprawczości jako elementu potrzebnego do wprowadzania zmian w swoim życiu.

 

bottom of page