top of page

                Regulamin Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej DIALOG


1.
 Wizyty odbywają się w gabinetach w Gliwicach przy ulicy Daszyńskiego 27/4.

2. Wszystkie dane, którymi dysponujemy pochodzą z wywiadu lub z przekazanej dokumentacji medycznej, nie weryfikujemy ich w inny sposób.
3. Cele terapii ustalamy w dialogu, ich osiągnięcie zależy w takim samym stopniu od zaangażowania obydwu stron.
4. W pracy kierujemy się Kodeksem Etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii.
5. Obowiązuje nas zasada poufności. Istnieją jednak przypadki, regulowane przepisami prawa kiedy jesteśmy zwolnieni z tej zasady.

Są to :
a) żądanie sądu, prokuratury lub policji,
b) sytuacja, gdy dowiadujemy się o realnym zagrożeniu samobójstwem lub zabójstwem/ zranieniem pacjenta,
c) w przypadku, gdy tak stanowią odrębne ustawy art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy o zawodzie psychologa,
d) pracujemy pod superwizją, więc nasza praca jest omawiana z superwizorem; jest to standardowa procedura, która pomaga nam pracować najlepiej jak to możliwe, nie superwizujemy pacjentów imiennie, wnosimy do superwizji zagadnienie do pracy.
5. Spóźnienie się na sesję nie wydłuża czasu jej trwania.
6. Kontakt pomiędzy sesjami może mieć formę telefoniczną w godzinach 8.00-21.00 pn.-pt. (SMS, rozmowa telefoniczna) lub mailową.
7. Mamy obowiązek odmówić przeprowadzenia sesji, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostały użyte środki zmieniające świadomość.
8. W uzasadnionych przypadkach, możemy zalecić konsultację psychiatryczną.
9. Samookaleczenia zagrażające życiu i próby samobójcze, będą oznaczały konieczność przerwania terapii i skierowania do hospitalizacji. 

SESJE I PŁATNOŚĆ 
1. Przy rezerwacji pierwszej sesji konsultacyjnej wymagana jest przedpłata.
2. Po wejściu w proces terapeutyczny, kolejne sesje są płatne po ich zakończeniu.
Metody płatności: gotówka, BLIK lub przelew na konto.
Nr konta do przelewu za sesje: 16 1950 0001 2006 0047 9876 0001 PEKAO S.A. 
3. Pacjent ma prawo odwołać sesję ( dotyczy to konsultacji jak i kolejnych sesji w procesie) do 48 godzin przed uzgodnionym terminem. Sesja odwołana w czasie krótszym lub niezgłoszenie się na sesję jest równoznaczne z pokryciem przez pacjenta kosztu sesji.


Korzystanie z usług Gabinetu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz RODO. 


1. Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest firma DIALOG Aleksandra Dłużak, NIP: 9690491195, mieszcząca się przy ul. Daszyńskiego 27/4 w Gliwicach.

2. Dane są przekazywane przez pacjenta dobrowolnie i będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji psychoterapeutycznych.

3. W procesie rejestracji pacjent jest zobowiązany do podania numeru telefonu oraz, w zależności od wybranego przez pacjenta kanału komunikacji, adresu/numeru w ramach systemu teleinformatycznego.

4. Chronimy przekazane dane oraz dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

5. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych pacjentów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez pacjenta przepisów prawa albo w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osoby z jego otoczenia.

bottom of page