Emocje
Przeżywasz kryzys emocjonalny, masz poczucie braku kontroli
nad własnym życiem i własnymi emocjami. 
Związki
Doświadczasz trudności ze zbudowaniem szczęśliwego związku, masz trudności w życiu rodzinnym.
Praca
Czujesz, że praca nie przynosi Ci    satysfakcji, towarzyszy Ci stres i poczucie wypalenia zawodowego.
Uzależnienia
Nadużywasz substancji psychoaktywnych. 
Samoocena
Masz niskie poczucie własnej wartości, problemy, z którymi sobie nie radzisz.  
Samorozwój
Zależy Ci na własnym rozwoju,
chcesz poszerzać swoją świadomość, 
poprawić jakość swojego życia.
Samotność
Doświadczasz izolacja, braku poczucia sensu życia, lęku przed śmiercią
cierpisz nie potrafiąc określić  
przyczyn takiego stanu.
Strata
Utraciłeś bliską osobę
(żałoba, rozwód, rozstanie).
© Copyright 2016/Psychoterapia GliwiceDesigned by Aleksandra Dłużak