Karta Praw Pacjenta Psychoterapii

February 13, 2017

 

1. PRAWO DO GODNOŚCI I SZACUNKU

 

Niezależnie od wymagań i stanu psychicznego, osoba w trakcie psychoterapii ma prawo do szacunku, godności i integralności strony fizycznej i mentalnej swojej osobowości, bez dyskryminowania żadnej z nich.

 

2. PRAWO DO WOLNEGO WYBORU

 

Osoba w trakcie psychoterapii ma prawo do wolnego wyboru metody oraz psychoterapeuty oraz prawo do zmiany decyzji w tej sprawie, jeżeli uzna to za konieczne.

 

3. PRAWO DO INFORMACJI

 

Osoba w trakcie psychoterapii ma prawo poznać metodę (-y) stosowaną

(-e) przez psychoterapeutę, jak również jego kwalifikacje, wykształcenie i przynależność do organizacji zawodowej.

 

4. WARUNKI TERAPII

 

Warunki terapii muszą być jasno określone przed jej podjęciem :

metody ( werbalne, emocjonalne, cielesne ) , długość i częstotliwość sesji, przewidziany czas terapii, warunki jej przedłużenia lub przerwania, koszty ( honoraria, ewentualne zawieszenie płatności, warunki ubezpieczenia, uregulowania dotyczące opuszczonych sesji ).

 

5. PRAWO DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

 

Psychoterapeuta wobec osoby w trakcie psychoterapii zobowiązuje się do absolutnej tajemnicy zawodowej. Dotyczy ona wszystkiego, co usłyszy

w trakcie terapii.

Poufność jest warunkiem niezbędnym w relacji terapeutycznej, a jej zakres jest ograniczony obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. ZOBOWIĄZANA ETYCZNE PSYCHOTERAPEUTY

 

Psychoterapeuta jest zobowiązany do respektowania kodeksu etycznego swojej organizacji zawodowej . Kodeks jest dostępny na każde żądanie.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do odpowiedzialności: nie może wykorzystywać zaufania osoby w trakcie psychoterapii w celu manipulacji politycznej, sekciarskiej lub osobistej ( zależność emocjonalna, interesy ekonomiczne, relacje seksualne ).

 

7. SKARGI I ZAŻALENIA

 

W wypadku skargi lub reklamacji osoba w trakcie psychoterapii może zwrócić się do organizacji zawodowej lub do wymiaru sprawiedliwości.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Ostatnie posty
Please reload

Archiwum
Please reload

Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
    © Copyright 2016/Psychoterapia GliwiceDesigned by Aleksandra Dłużak