Karta Praw Pacjenta Psychoterapii


1. PRAWO DO GODNOŚCI I SZACUNKU

Niezależnie od wymagań i stanu psychicznego, osoba w trakcie psychoterapii ma prawo do szacunku, godności i integralności strony fizycznej i mentalnej swojej osobowości, bez dyskryminowania żadnej z nich.

2. PRAWO DO WOLNEGO WYBORU