top of page

Karta Praw Pacjenta Psychoterapii


1. PRAWO DO GODNOŚCI I SZACUNKU

Niezależnie od wymagań i stanu psychicznego, osoba w trakcie psychoterapii ma prawo do szacunku, godności i integralności strony fizycznej i mentalnej swojej osobowości, bez dyskryminowania żadnej z nich.

2. PRAWO DO WOLNEGO WYBORU

Osoba w trakcie psychoterapii ma prawo do wolnego wyboru metody oraz psychoterapeuty oraz prawo do zmiany decyzji w tej sprawie, jeżeli uzna to za konieczne.

3. PRAWO DO INFORMACJI

Osoba w trakcie psychoterapii ma prawo poznać metodę (-y) stosowaną

(-e) przez psychoterapeutę, jak również jego kwalifikacje, wykształcenie i przynależność do organizacji zawodowej.

4. WARUNKI TERAPII

Warunki terapii muszą być jasno określone przed jej podjęciem :

metody ( werbalne, emocjonalne, cielesne ) , długość i częstotliwość sesji, przewidziany czas terapii, warunki jej przedłużenia lub przerwania, koszty ( honoraria, ewentualne zawieszenie płatności, warunki ubezpieczenia, uregulowania dotyczące opuszczonych sesji ).

5. PRAWO DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

Psychoterapeuta wobec osoby w trakcie psychoterapii zobowiązuje się do absolutnej tajemnicy zawodowej. Dotyczy ona wszystkiego, co usłyszy

w trakcie terapii.

Poufność jest warunkiem niezbędnym w relacji terapeutycznej, a jej zakres jest ograniczony obowiązującymi przepisami prawa.

6. ZOBOWIĄZANA ETYCZNE PSYCHOTERAPEUTY

Psychoterapeuta jest zobowiązany do respektowania kodeksu etycznego swojej organizacji zawodowej . Kodeks jest dostępny na każde żądanie.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do odpowiedzialności: nie może wykorzystywać zaufania osoby w trakcie psychoterapii w celu manipulacji politycznej, sekciarskiej lub osobistej ( zależność emocjonalna, interesy ekonomiczne, relacje seksualne ).

7. SKARGI I ZAŻALENIA

W wypadku skargi lub reklamacji osoba w trakcie psychoterapii może zwrócić się do organizacji zawodowej lub do wymiaru sprawiedliwości.


Ostatnie posty
Archiwum
Podążaj za nami
  • ikonka dialog
  • Instagram
  • Facebook Basic Square
bottom of page